8. Saturn (lys fiolett/dyp fiolett)

Saturn bringer gaver, når vi holder opp med å fordømme oss selv. Når vi forstår at ingen fordømmer oss, men at vi er i en balanseringsprosess, vil Saturn bringe oss store gaver.