73. Det hellige mysterium (platina/oliven)

Dette er den feminine siden av mestring/ledelse, som føder en ny planet. Lys oliven viet til lys blå: kvinnelig kraft viet til det gud- dommelige maskuline i den mest opplyste form. Gud, Gudinne, Alt
Som Er.