72. Den elskede (platina/magenta)

Lysets Språk blir til Det Gud- dommeliges Språk. Her snakker vi
med en stemme fordi alt hviler på guddommelig kjærlighet. Alt vi har lett etter er her allerede og har alltid vært her.