66. Satori (tykk gull/magenta)

Denne flasken gjør vår forbindelse med vårt guddommelige selv til solid virkelighet. Nå flyter ikke det guddommelige lenger over oss som en tanke eller et ønske. Flasken får sannheten om at vi er guddommelige.