56. Jordas visdom (gull/kobber)

Dette er en tid hvor det skjer et maktskifte fra det maskuline til det feminine, og for alle vesener er det tid for å la den feminine siden styrkes igjen.