53. Kjernen (kobber/kobber)

Flasken er god for stjernebarna, som føler seg så uforent med jorda og dens energier. Den er bra for å jorde data-barna, og veldig god for å fokusere og jorde indigobarna.