51. Krone-chakra - Krystall-vesen (klar/lilla)

På dette nivået av åndelig forbindelse er vi i stand til å ta instruksjon direkte fra vårt sanne guddommelige selv (JEG ER). Her har vi klarheten til å være tjenesteyter. Denne flasken settes i sammenheng med krystallbarn.