44. Høyere krone-chakra - Broen (rosa/magenta)

Gunstig for ME, fremme graviditet, skaper en kjærlig plass for en ny sjel. Hjelper til med healing av eksisten- siell sorg og healing av ditt indre barn.