39. Solarplexsus-chakra
(oliven-grønn/gul)

Den er støttende for lever og nyrer og hudproblemer. Den er gunstig for frykt, forvirring, fobier og nevroser. Den hjelper oss med å gjenfinne vår personlige kraft, forbedrer konsentra- sjonen og hjelper ved depresjon.