35. Den indre veilederen
(lys blå-lilla/lys grønn)

Denne flasken bringer fred/ro inn i det vi oppfatter som "vårt" rom, og til syvende og sist skapes fred på alle plan. Den bringer også fred i det vi kommuniserer.