31. Eremitt (lys grønn/dyp grønn)

Det indikerer helt klart et omsorgsnivå som kunne manifestere seg selv som et "Moder Theresa-liv". Da menes det ikke som martyr, men heller i betydningen av å være ute i verden og være i stand til å gi et særpreg.