27. Innhøsting (oransje/gull)

Slik som du har sådd, i den mest positive mening, vil du nå bære inn avlingen. Du og ditt høyere selv har blitt ett, og du er medskaper til en veldig bra virkelighet. Dette er din tid.