19. Buddhistisk velsignelse
(lys magenta/lys gull)

Du har kommet gjennom sjelens mørke natt og nå er det tid for å erkjenne/eie himmelens velsignelser av glede og kjærlighet. Du er kraften i livet ditt og enhver vil samtykke med deg på dette tidspunkt.