12. Himmel på jord (fiolett/rød)

Hva er det som holder oss vekk fra å leve i himmelen på jorden? Bruk denne flasken og la den vise deg hva din kjernetro er, som holder deg unna å leve et perfekt liv.